fbpx

Wymagania egzaminacyjne

[su_box title=”Wymagania egzaminacyjne – do 16 lat” box_color=”#aeb8d8″]

[su_tabs][su_tab title=”10.1 kyu”]

10 kyu

Minimum 2 miesiące ciągłego treningu

Teoria

• Właściwy sposób składania Karate-Gi, Właściwy sposób noszenia Karate-Gi

• Etykieta Dojo

Sprawność

• Zaciskanie pięści, „kołyska” na plecach

Pozycje

• Fudo Dachi

Uderzenia

• Seiken tsuki (chudan, jodan, gedan),

• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki

• Seiken morote gedan barai (kakewake uke)

Kopnięcia

• Hiza ganmen geri

[/su_tab] [su_tab title=”10.2 kyu”]

102 kyu

Minimum 2 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai

• Przysięga Dojo

Sprawność

• „Kołyska” na brzuchu, skłon w przód /dłonie dotykają podłogi/

Pozycje

• Yoi Dachi, Zenkutsu Dachi

Uderzenia

• Seiken sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan), morote sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan)

Bloki

• Seiken mae gedan barai, Seiken jodan uke

Kopnięcia

• Kin geri

Ippon Kumite

• Atak: Zenkutsu – Dachi, seiken oi tsuki jodan Obrona: Zenkutsu – Dachi, seiken oi jodan uke, Kontra: gyaku Kin geri

[/su_tab] [su_tab title=”9.1 kyu”]

91 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Znaczenie Kanku i Kokoro, Znaczenie słów Karate, Kyokushinkai i Shinkyokushinkai

Sprawność

 • Przewrót w przód, skłon w przód rozkroku /łokcie dotykają podłogi/
 • 5 pompek na dłoniach i kolanach, 5 przysiadów, 5 brzuszków

Pozycje

 • Musubi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken oi tsuki na trzy strefy poruszanie się w zenkutsu z mawatte

Bloki (uke)

 • Seiken chudan soto uke

Kopnięcia (geri)

 • Chusoku mae keage

Kata

 • Kihon Sono ichi

Ćwiczenia z oddechem

 • Nogare

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu Dachi, Seiken oi tsuki chudan

· Obrona: Zenkutsu Dachi, Seiken chudan soto uke , Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

[/su_tab] [su_tab title=”9.2 kyu”]

92 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Masutatsu Oyama – twórca Karate Kyokushin

Sprawność

 • „Mostek” w tył, skłon w przód /głowa dotyka kolan/
 • 10 pompek na dłoniach i kolanach, 10 przysiadów, 10 brzuszków

Pozycje

 • Uchi hachiji dachi, Prawidłowe przyjęcie pozycji walki

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken gyaku tsuki na trzy strefy w zenkutsu z mawatte, Seiken ago uchi

Bloki (uke)

 • Seiken chudan uchi uke

Kopnięcia (geri)

 • Chusoku chudan mae geri

Kata

 • Taikyoku Sono ichi,

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
 • Obrona: Zenkutsu – Dachi, Seiken chudan uchi uke, Kontra: Seiken gyaku tsuki jodan

Renraku

 • Kumite dachi, Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan z wypadem), gyaku mae geri chudan chusoku,

powrót do pozycji walki[/su_tab]

[su_tab title=”8.1 kyu”]

81 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • przysięga Dojo

Sprawność

 • Przewrót w tył, skłon w przód w rozkroku /głowa dotyka podłogi/
 • 15 pompek na dłoniach i kolanach, 15 przysiadów, 15 brzuszków

Pozycje (dachi)

 • Sanchin Dachi, Kiba Dachi, Kumite Dachi poruszanie się krokiem dostawnym w przód i tył (ori ashi,

ori sagari) w Kumite Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan), Uraken shita tsuki

Bloki (uke)

 • Seiken chudan uchi uke gedan barai

Kopnięcia (geri)

 • Chusoku jodan mae geri

Kata

 • Taikyoku Sono Ni

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, mae geri chudan chusoku
 • Obrona: Kiba – Dachi yon ju go, Seiken oi chudan Soto uke, Kontra: gyaku tate tsuki jodan

Renraku

· Poruszanie się w zenkutsu dachi do przodu, do tyłu i mawatte z oi uke/ gyaku tsuki[/su_tab]

[su_tab title=”8.2 kyu”]

82 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Historia Karate-Do,

Sprawność

 • Pady: yoko ukemi
 • 20 pompek na dłoniach i kolanach, 20 przysiadów, 20 brzuszków

Pozycje (dachi)

 • Kokutsu Dachi, Kumite dachi poruszanie się w pozycji walki (przód –tył) przekrok bokiem (okuri ashi)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Seiken jun tsuki – uderzenie w bok w pozycjach (chudan, jodan, gedan)

Bloki (uke)

 • Seiken morote chudan uchi uke

Kopnięcia (geri)

 • Teisoku soto mawashi keage

Kata

 • Taikyoku Sono San

Sanbon kumite wariant I

W pozycji Zenkutsu – Dachi:

 • I Krok atak: seiken oi tsuki jodan – obrona: seiken oi jodan uke
 • II Krok atak: seiken oi tsuki chudan – obrona: seiken oi soto uke
 • III Krok atak: seiken oi tsuki gedan – obrona: seiken oi mae gedan barai + seiken gyaku tsuki chudan +

seiken oi mae gedan barai

Ippon Kumite

 • ———————————–

Renraku

Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki, mawatte (seiken chudan uchi uke) pozycja walki[/su_tab] [su_tab title=”7.1 kyu”]

71 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Historia Karate Kyokushinkai,

Sprawność

 • Skłon głową do ziemi w siadzie w rozkroku
 • 15 pompek na dłoniach, 10 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 10 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)

 • Poruszanie się w pozycji walki z przekrokiem w przód i w tył (kumi ashi)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
 • Tettsui komekami uchi

Bloki (uke)

 • Seiken mawashi gedan barai

Kopnięcia (geri)

 • Heisoku (Sokuto) uchi mawashi keage

Kata

 • Pinan Sono Ichi

Ćwiczenia oddechowe

 • Gyaku Nogare

Ippon kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki gedan
 • Obrona: zenkutsu – Dachi, Seiken mawashi uke gedan barai, kontra: Kokutsu – Dachi, Tettsui Mae yoko

uchi jodan

Kumite

· Jiu Kumite – ————————————————————-
[/su_tab] [su_tab title=”7.2 kyu”]

72 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Historia Shinkyokushinkai,

Sprawność

 • Pady: ushiro ukemi,
 • 20 pompek na dłoniach, 15 przeskoków z przysiadu nad partnerem, 15 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)

 • Neko ashi dachi, Kumite Dachi zejście z linii ataku hidari i migi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Tettsui ganmen oroshi uchi, Tettsui hizo uchi, Seiken jun tsuki (na trzy strony)

Bloki (uke)

 • Shuto mawashi uke

Kopnięcia (geri)

 • Kansetsu geri (sokuto)

Kata

 • Sakugi Kata Sono Ichi

Ćwiczenia oddechowe

 • Ibuki sankai

Ippon kumite

 • ——————————————————————–

Kumite

· Jiu Kumite – 4 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”6.1 kyu”]

61 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai na Świecie

Sprawność

 • Stanie na rękach pod ścianą
 • 25 pompek na dłoniach, 20 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach) partnerem,

20 „scyzoryków” z leżenia na plecach

Pozycje (dachi)

 • Heiko Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Uraken shomen ganmen uchi, Uraken sayu ganmen uchi, Uraken hizo uchi, Uraken ganmen oroshi uchi

Bloki (uke)

 • Osai Uke

Kopnięcia (geri)

 • Sokuto yoko keage
 • Gedan mawashi geri (chusoku, haisoku)

Kata

 • Kihon Kata sono ni

Ippon kumite

 • ————————————-

Kumite

· Jiu Kumite – 5 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”6.2 kyu”]

62 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Polsce

Sprawność

 • Gwiazda gimnastyczna na obie strony
 • 30 pompek na dłoniach, 25 przeskoków z przysiadu nad klęczącym (na łokciach i kolanach)10

podciągnięć kolan do klatki piersiowej w zwisie na drabinkach

Pozycje (dachi)

 • Tsuru Ashi Dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Uraken mawashi uchi
 • Nihon nukite (uderzamy w przód – Me tsuki), Yonhon nukite (jodan, chudan)

Bloki (uke)

 • Seiken juji uke (jodan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mawashi geri chudan (haisoku i chusoku)

Kata

 • Pinan Kata Sono Ni

Ippon kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Nihon Nukite jodan
 • Obrona: Zenkutsu–Dachi, Seiken juji uke jodan, Kontra: Sanchin–Dachi, uraken Shomen Gamnen Uchi

Kumite

 • Jiu Kumite – 6 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

[/su_tab]

[su_tab title=”5.1 kyu”]

51 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Liderzy Organizacji Shinkyokushinkai w Europie

Sprawność

 • 35 pompek na dłoniach, 15 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 10 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach

Pozycje (dachi)

 • Moro ashi dachi
 • Shiko dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Shotei Uke (jodan)

Kopnięcia (geri)

 • Sokuto chudan yoko geri

Kata

 • Taikyoku sono ichi – ura

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan,
 • Obrona: Zenkutsu – Dachi, Shotei uke jodan, Kontra: Moro Ashi – Dachi, shotei uchi chudan

Renraku:

 • Mae geri chudan chusoku, kansetsu geri yon ju go, mawashi geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite

· Jiu Kumite – 7 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”5.2 kyu”]

52 kyu

Minimum 3 miesiące ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Znajomość ogólnych zasad i przepisów walki sportowej

Sprawność

 • 40 pompek na dłoniach, 20 wyskoków z przysiadu z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 15 wznosów wyprostowanych nóg powyżej kąta prostego w zwisie na drabinkach
 • 6 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz

Pozycje (dachi)

 • Shiko dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Jodan hiji ate, jodan mae hiji ate

Bloki (uke)

 • Shotei Uke (chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Ushiro geri (chudan lub gedan)

Kata

 • Pinian sono san

Ippon Kumite

 • ——————————————————–

Renraku:

 • Mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

Kumite

 • Jiu Kumite – 8 – walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

[/su_tab]

[su_tab title=”4.1 kyu”]

41 kyu

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne

 • Wiedza na temat Światowej Organizacji Shinkyokushinkai

Sprawność

 • 45 pompek na pięściach, 45 „brzuszków”, 25 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej, 6 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 8 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 4 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)

 • Heisoku dachi ,

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shuto Sakotsu uchi, Shuto uchi komi, Shuto yoko ganmen uchi,

Bloki (uke)

 • Shuto chydan uchi uke, Shuto jodan uke, Shuto chudan soto uke, Shuto mae gedan barai

Kopnięcia (geri)

 • Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)

Kata

 • Sanchin no kata

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki chudan
 • Obrona: Kokutsu – Dachi, Shuto chudan uchi uke Kontra: Jodan Yoko Geri

Sanbon kumite wariant II

 • Atak (1): seiken oi tsuki jodan, obrona (1): Seiken jodan uke + trzeci krok z kontrą: gyaku tsuki jodan
 • Atak (2): seiken oi tsuki chudan, obrona (2): Seiken chudan soto uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki

chudan

Kumite

· Jiu Kumite – 9 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”4.2 kyu”]

42 kyu

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Ogólne

 • Wiedza na temat Polskiej i Europejskiej Organizacji Shinkyokushinkai

Sprawność

 • 50 pompek na pięściach, 50 „brzuszków”, 30 wyskoków z podciągnięciem kolan do klatki piersiowej,8 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 10 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 6 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)

 • —————————-

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Shuto hizo uchi, Shuto jodan uchi uchi,

Bloki (uke)

 • Shuto jodan uchi uke , Shuto mae mawashi uke

Kopnięcia (geri)

 • Yoko geri jodan sokuto
 • Ushiro geri jodan

Kata

 • Sakugi sono ni, Taikyoku sono ni–Ura

Ippon Kumite

 • —————————-

Sanbon kumite wariant II

 • Atak (3): seiken oi tsuki chudan, obrona (3): Seiken chudan uchi uke + trzeci krok z kontrą gyaku tsuki

chudan

 • Atak (4): mae geri chudan chusoku, obrona (4): mae gedan barai + trzeci krok z kontrą gyaku mawashi

geri jodan (po kopnięciu stawiamy nogę w tył do zenkutsu dachi)

Kumite

· Jiu Kumite – wolna walka – 10 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”3.1 kyu”]

31 kyu

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kumite

Sprawność

 • 55 pompek na pięściach, 55 „brzuszków”, minimum 50 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 9 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 13 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 7 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)

 • ————————————-

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Chudan hiji ate , Chudan mae hiji ate, ushiro hiji ate

Bloki (uke)

 • Shuto jodan juji uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae Kakato geri (chudan, gedan)

Kata

 • Pinan sono yon,

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken oi tsuki jodan
 • Obrona: Zenkutsu – Dachi, jodan Shuto juji uke, Contra: kokutsu – Dachi, Ushiro hiji ate

Kumite

· Jiu Kumite – 12 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”3.2 kyu”]

32 kyu

Minimum 6 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • ——————————————-

Sprawność

 • 60 pompek na pięściach, 60 „brzuszków”, minimum 60 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 1 minuty, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 15 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 8 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Pozycje (dachi)

 • Kake dachi

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Age hiji ate /jodan, chudan/, Oroshi hiji ate

Bloki (uke)

 • Shuto gedan juji uke

Kopnięcia (geri)

 • Mae Kakato geri (jodan),

Kata

 • Sakugi sono san

Ippon Kumite

 • ——————————————–

Kumite

 • Jiyu Kumite –15 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów

[/su_tab]

[su_tab title=”2.1 kyu”]

21 kyu

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • Znajomość zasad i przepisów rozgrywania zawodów kata

Sprawność

 • 65 pompek na pięściach, 15 pompek na 5 palcach, 65 „brzuszków”, minimum 80 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 10 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 17 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 9 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Hiraken tsuki /jodan, chudan/, Hiraken oroshi uchi, Hiraken mawashi uchi, Age jodan tsuki

Bloki (uke)

 • Koken uke (jodan)

Kopnięcia (geri)

 • Nidan tobi geri,

Kata

 • Pinan sono go

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Jodan Hira Ken Tsuki
 • Obrona: Neko Ashi – Dachi, Jodan Koken Uke, Kontra: Kiba – Dachi yon ju go, Jodan Age Tsuki

Renraku

 • ———————————————————

Kumite

· Jiyu Kumite – 17 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”2.2 kyu”]

22 kyu

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Teoria

 • ——————————————————-

Sprawność

 • 70 pompek na pięściach, 20 pompek na 5 palcach, 70 „brzuszków”, minimum 90 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 90 sekund, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 20 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz, 10 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Haishu (jodan, chudan), Koken uchi (jodan, chudan, gedan)

Bloki (uke)

 • Koken uke (chudan, gedan)

Kopnięcia (geri)

 • Mae tobi geri /oi i gyaku/

Kata

 • Gekisai dai

Ippon Kumite

 • ——————————————————–

Renraku

 • Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.

Kumite

· Jiyu Kumite – 20 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów [/su_tab]

[su_tab title=”1.1 kyu”]

11 kyu

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Sprawność

 • 75 pompek na pięściach, 15 pompek na koken, 75 „brzuszków”, minimum 100 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 12 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 22 przeskoki przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
 • 10 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
 • 11 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)

Bloki (uke)

 • Chudan haito uchi uke

Kopnięcia (geri)

 • Yoko tobi geri, Jodan uchi haisoku geri

Kata

 • Tsuki no kata

Ippon Kumite

 • Atak: Zenkutsu – Dachi, Seiken Oi Tsuki Chudan
 • Obrona: Kokutsu – Dachi, Chudan Haito Uchi Uke, Kontra: Jodan Uchi Haisoku Mawashi Geri

Renraku

 • ——————————————————

Kumite

· Jiyu Kumite – 22 walki z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[su_tab title=”1.2 kyu”]

12 kyu

Minimum 12 miesięcy ciągłego treningu od ostatniego egzaminu

Sprawność

 • 80 pompek na pięściach, 20 pompek na koken, 80 „brzuszków”, minimum 120 wejść na ławeczkę gimnastyczną w ciągu 2 minut, 15 wznosów wyprostowanych nóg „scyzoryk” w zwisie na drabinkach
 • 25 przeskoków przód-tył nad pasem trzymanym oburącz,
 • 15 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder,
 • 12 podciągnięcia na drążku (nachwyt)

Uderzenia (tsuki, uchi)

 • Naka Yubi ippon ken /jodan, chudan/ , Oya yubi ken /jodan,chudan/

Bloki (uke)

 • Kake uke (jodan, chudan)

Kopnięcia (geri)

 • Oroshi uchi kakato geri
 • Oroshi soto kakato geri

Kata

 • Yantsu, Taikyoku sono san–Ura

Ippon Kumite

 • ——————————————————

Renraku

seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,

oi mawashi geri haisoku jodan, seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, gyaku mawashi geri haisoku jodan.

Kumite

· Jiyu Kumite – 25 walk z przeciwnikami zgodnie z przepisami dla kadetów, juniorów, seniorów[/su_tab]

[/su_tabs]

[/su_box]

[su_box title=”Wymagania egzaminacyjne – Shinkyokushin (junior, do 16 roku zycia)” box_color=”#aeb8d8″]Deklaracja członkowska[/su_box]